DELIPROM™ is een geregistreerd intellectueel eigendomsrecht.